GIẢI PHÁP ONLINE TIẾT KIỆM

https://thetai.info:443


Hướng dẫn add tên miền tiếng việt vào host

Tên miền tiếng việt hoàn toàn không còn lạ lầm gì đối với chúng ta. Tên miền tiếng việt được mã hoá bằn chuỗi ASCII nên khi các bạn add vào direct admin hay cpanel phải sử dụng thủ thuật dưới đây!
Hướng dẫn add tên miền tiếng việt vào host

Đầu tiên để add được tên miền vào cpanel hay DA chúng ta cần chuyển đổi mã tên miền về dạng mã ASCII. Hãy truy cập và site http://www.idnconverter.se hãy dán tên miền tiếng viết vào và sau đó tru cập vào Cpanel hay Direct Admin add tên miền như bình thường